Biserica Unica este adevarata Biserica a lui Dumnezeu,

in care El isi manifesta prezenta.

 experienta si dogma

Marea dilemă a omului modern este alegerea dintre adevărul crud și o iluzie care poate genera confort interior. Suntem oare gata să sacrificăm un confort iluzoriu, o pace interioară bazată pe adevăruri îndoielnice de dragul adevărului curat, acela pe care suntem nevoiți să îl înfruntăm direct pentru a merge mai departe în căutările noastre?

Read more... 

                   

         


 Secretele Bibliei1

 
Oct 9, 2013 Written by 

Biserica Unica - Adevărata Biserică a lui Dumnezeu și viitorul

Adevărata Biserică a lui Dumnezeu este una singură şi se află într-o perfectă unitate spirituală, între membrii ei şi cu Dumnezeu. Multitudinea de Biserici instituţionale sunt o imagine falsă a lui Dumnezeu şi a Bisericii adevărate, deoarece ele sunt organizate ierarhic, după imaginea lumii. Unirea instituţiilor bisericeşti, nu duce la o unitate perfectă, aşa cum a cerut Isus (Iisus), pentru Creştini, ci duce la o formă de asociere instituţională, care le dă putere pământească, dar nu puritate spirituală. Lipsa purităţii spirituale este generată de persistenţa diviziunilor doctrinare şi deosebirilor de interese precum şi de pregnanţa elementului lumesc şi a puterii unei majorităţi ne renăscute spiritual, asupra unei minorităţi, care caută cu toată fiinţa relaţia personală cu Dumnezeu.

 

Uniunea instituţiilor bisericeşti reprezintă Babilonul spiritual, condamnat de Dumnezeu şi de asemenea este denumită în cartea Apocalipsa lui Ioan, în cap. 17, „curva cea mare” şi dacă ne uităm atent aşa şi este. De ce? Pentru că practică la maximum compromisul moral şi amestecă interesele lui Dumnezeu cu interesele lumeşti de grup şi individuale. Aceasta este „curvia,” adică încropeala spirituală, în care oamenii se folosesc de numele lui Dumnezeu, pentru a îşi realiza propriile interese.

Când va veni Isus (Iisus), a doua oara, pe norii cerului, în glorie şi slavă, va lua la cer o singură Biserică, o singură fecioară, care simbolizează pe cele cinci înţelepte. Fecioarelor ne înţelepte le va spune că niciodată nu le-a cunoscut, deci ele nu au făcut niciodată parte din Biserica Sa. Dacă ar fi făcut parte, măcar pentru un timp, din adevărata Sa Biserică, nu le-ar spune că niciodată nu le-a cunoscut.

"21 Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.

 22 Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?”

 23 Atunci le voi spune curat: „Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7; 21-23)

Cu alte cuvinte, numai cei pe care îi cunoaşte Dumnezeu fac parte din Biserica Sa.

5139 Last modified on Friday, 12 October 2018 19:30

Smart Search

config

 Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.”

artea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.”

Read the book

GOD'S FALSE MIRROR

www.godsfalsemirror.com

 

 
  Gods false mirror