This website uses cookies. They help us to know a little bit about you and how you use our website, which improves the browsing experience.

 

Biserica Unica este adevarata Biserica a lui Dumnezeu,

in care El isi manifesta prezenta.

 experienta si dogma

Marea dilemă a omului modern este alegerea dintre adevărul crud și o iluzie care poate genera confort interior. Suntem oare gata să sacrificăm un confort iluzoriu, o pace interioară bazată pe adevăruri îndoielnice de dragul adevărului curat, acela pe care suntem nevoiți să îl înfruntăm direct pentru a merge mai departe în căutările noastre?

Read more... 

                   

         


 Secretele Bibliei1

Oct 8, 2013 Written by 

Biserica Unica - Ucenicii lui Isus (Iisus)

În textele de mai jos avem cea mai fidelă imagine a Bisericilor instituționale de astăzi, care rezultă din privirea pe care Isus (Iisus) a aruncat-o asupra instituției religioase, din vremea Sa. De atunci și până acum nimic nu s-a schimbat, oamenii au rămas oameni și modul formal de practicare a religiei este același. Dacă au apărut schimbări, acestea sunt de organizare și de ritual și nu de esență și punerea în practică efectivă a învățăturilor lui Isus (Iisus) este mai degrabă excepția, decât regula. Oamenii au o formă de religiozitate dar golită de conținut. Dovada faptului de a fi Creștin nu este, așa cum a cerut Isus (Iisus), dragostea, ci ea este considerată a fi apartenența la o confesiune creștină sau alta. (Ioan 13; 34-35) 

"1 Atunci Isus, pe când cuvânta gloatelor şi ucenicilor Săi,

 2 a zis: „Cărturarii şi fariseii şed pe scaunul lui Moise.

 3 Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziţi, păziţi-le şi faceţi-le; dar după faptele lor să nu faceţi. Căci ei zic, dar nu fac.

 4 Ei leagă sarcini grele şi cu anevoie de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte.

 5 Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni. Astfel, îşi fac filacteriile late, îşi fac poalele veşmintelor cu ciucuri lungi;

 6 umblă după locurile dintâi la ospeţe şi după scaunele dintâi în sinagogi;

 7 le place să le facă oamenii plecăciuni prin pieţe şi să le zică: „Rabi! Rabi!”

 8 Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.

 9 Şi „Tată” să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.

10 Să nu vă numiţi „Dascăli”; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.

11 Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.

12 Oricine se va înălţa va fi smerit; şi oricine se va smeri va fi înălţat." (Matei 23; 1-12)

Unde încap în aceste texte ierarhiile bisericești, care s-au stabilit în baza învățăturilor lui Isus (Iisus) și care formează structura Bisericilor instituționale? Să vedem cum apăreau cărturarii și fariseii, în ochii lui Isus (Iisus).

Nelegiuirile cărturarilor şi Fariseilor.

"13 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi să intre.

 14 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor, în timp ce, de ochii lumii, faceţi rugăciuni lungi; de aceea veţi lua o mai mare osândă.

 15 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un tovarăş de credinţă; şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai rău decât sunteţi voi înşivă.

 16 Vai de voi, povăţuitori orbi, care ziceţi: „Dacă jură cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacă jură pe aurul Templului, este legat de jurământul lui.”

 17 Nebuni şi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinţeşte aurul?

 18 „Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui.”

 19 Nebuni şi orbi! Care este mai mare: darul sau altarul, care sfinţeşte darul?

 20 Deci cine jură pe altar jură pe el şi pe tot ce este deasupra lui;

 21 cine jură pe Templu jură pe el şi pe Cel ce locuieşte în el;

 22 şi cine jură pe cer jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi pe Cel ce şade pe el.

 23 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

 24 Povăţuitori orbi, care strecuraţi ţânţarul şi înghiţiţi cămila!

 25 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţaţi partea de afară a paharului şi a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.

 26 Fariseu orb! Curăţă întâi partea dinăuntru a paharului şi a blidului, pentru ca şi partea de afară să fie curată.

 27 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice fel de necurăţenie.

 28 Tot aşa şi voi, pe din afară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege.

 29 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor, împodobiţi gropile celor neprihăniţi

 30 şi ziceţi: „Dacă am fi trăit noi în zilele părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.”

 31 Prin aceasta mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi fiii celor ce au omorât pe proroci.

 32 Voi, dar, umpleţi măsura părinţilor voştri!

 33 Şerpi, pui de năpârci! Cum veţi scăpa de pedeapsa gheenei?

 34 De aceea, iată, vă trimit proroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre şi-i veţi prigoni din cetate în cetate;

 35 ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat care a fost vărsat pe pământ, de la sângele neprihănitului Abel până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorât între Templu şi altar.

 36 Adevărat vă spun că toate acestea vor veni peste neamul acesta." (Matei 23; 13-36)

Este oare chiar atât de mare deosebirea între cărturarii și fariseii din V.T. și funcționarii bisericești de astăzi? Mie nu mi se pare că există nici o diferență. La fel ca și în vechime s-a constituit o religie de ochii lumii. Una sunt oamenii învățați și alta se practică. Se întocmesc programe frumoase, inclusiv în confesiunile creștine Neo-protestante, totul este ca la carte, dar lipsește tocmai esența învățăturilor lui Isus (Iisus).

"34 Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.

 35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii." (Ioan 13; 34-35)

Orice putem vedea în comunitățile creștine de astăzi, dar foarte puțin se poate observa efectele dragostei de natură divină. Oamenii sunt bine îmbrăcați, vin duminica și în alte zile în clădirile, în mod eronat, numite Biserici, dar Dumnezeu nu locuiește în clădiri făcute de mâini omenești, după cum ne spune Biblia, dau ofrande bănești și chiar fac fapte bune, dar nu sunt gata să facă ceea ce a cerut Isus (Iisus) și anume să se lepede de ei înșiși și să iubească ca și El. Fiecare își urmărește cu prioritate interesele sale și nu este gata să privească pe celălalt mai presus decât pe sine însuși, căutând la interesele altora, cel puțin la fel ca și la ale lor. (Filipeni 2; 1-5) Nu știu alții cum privesc lucrurile acestea dar eu văd în cuvintele lui Isus (Iisus), privitoare la cărturari și farisei, imaginea exactă a Bisericilor instituționale de astăzi. Asta suntem și nimic mai mult și de aceea ar trebui ca să nu ne mai judecăm unii pe alții în funcție de un reper extrem de greșit. Este bine ca fiecare să aibă propria sa relație și experiență cu Dumnezeu și să își dezvolte propria sa spiritualitate, fără să se orienteze după un model fals, care este reprezentat de instituțiile bisericești și care ne poate duce, fără îndoială, în eroare.

 

4498 Last modified on Saturday, 13 October 2018 13:17

Smart Search

config

 Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.”

artea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.”

Read the book

GOD'S FALSE MIRROR

www.godsfalsemirror.com

 

 
  Gods false mirror