Biserica Unica este adevarata Biserica a lui Dumnezeu,

in care El isi manifesta prezenta.

 experienta si dogma

Marea dilemă a omului modern este alegerea dintre adevărul crud și o iluzie care poate genera confort interior. Suntem oare gata să sacrificăm un confort iluzoriu, o pace interioară bazată pe adevăruri îndoielnice de dragul adevărului curat, acela pe care suntem nevoiți să îl înfruntăm direct pentru a merge mai departe în căutările noastre?

Read more... 

                   

         


 Secretele Bibliei1

 
Jan 17, 2017 Written by 

Biserica Unica - Cultele crestine nu sunt Biserica

În Biblie noțiunea de Biserică este folosită în două accepțiuni. Pe de o parte avem Biserica universală sau Biserica Unică iar pe de altă parte se regăsesc  adunările locale, adică adunările unde cei credincioși și cele credincioase se întrunesc în anumite zile. Nici un alt înțeles al noțiunii de Biserică nu se poate afla în Biblie. Cu toate acestea, fără nici un temei biblic, au proliferat de a lungul secolelor Bisericile instituționale care și-au construit propriile doctrine și dogme și care au generat sisteme religioase complexe în care au integrat adunările locale  de credincioși.

Aceste construcții sunt false deoarece  în primul rând ele nu au temei biblic dar sunt și periculoase întrucât construiesc un Creștinism diferit decât cel care se desprinde din învățăturile lui Isus (Iisus), un Creștinism al diviziunii nu al unității. Acolo unde sunt mai multe doctrine și dogme religioase nu are cum să existe unitate spirituală deoarece doctrinele și dogmele religioase se contrazic între ele. Forma religioasă este considerată de multe ori mai importantă chiar decât substanța spirituală dar numai cea din urmă conferă valoare credinței  creștine.

Denumirile cum ar fi Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-catolică, Biserica Greco-catolică, Biserica Apostolică Penticostală, Biserica Baptistă și altele sunt false deoarece ele nu se bazează pe nici un text biblic. Biserica este una singură, fie că este înțeleasă ca fiind Trupul unic al lui Hristos, fie că reprezintă o adunare locală sau alta. O Biserica locală care nu ar trebuie să fie decât o prelungire și o materializare a Bisericii Unice nu ar trebui să fie deosebită de o altă Biserică locală și nici nu ar fi deosebită dacă fiecare cult nu și-ar impune doctrina și dogmele sale asupra celor credincioși și asupra celor credincioase. Existența a numeroase adunări locale care sunt grupate în sisteme religioase numite culte sau denominațiuni creștine divizează ceea ce se înțelege prin Biserică și lucrul acesta nu este acceptabil din punct de vedere al textelor biblice. În N.T. Biserica este înțeleasă ca fiind una singură și Bisericile locale care erau multe în timpul la care se referă N.T. erau văzute tot ca o singură Biserică fără diviziuni doctrinare sau dogmatice între ele. Bisericile locale deși numeroase constituiau totuși o unitate prin conținutul învățăturilor lor. Cu toate acestea, nu toți membrii adunărilor locale erau considerați a fi eligibili pentru Împărăția cerurilor deoarece judecata urmează să o facă Dumnezeu și numai El poate să mântuiască și nu Biserica.

Să analizăm cele două categorii de texte biblice, cele care vorbesc despre Biserica Unică și cele care se referă la adunările locale ca fiind Biserici. Câteva texte biblice care vorbesc despre unicitatea Bisericii sunt următoarele: 1 Corinteni 12; 27, Romani 12; 4-5,  Efeseni 4; 4, Coloseni 1; 24, Coloseni 1; 18, Efeseni 1; 22, Efeseni 5; 23, Ioan 2; 19-22, Efeseni 2; 19-22, 1 Corinteni 12; 13, Galateni 3; 27, Coloseni 2; 19, 1 Corinteni 10; 16-17, Efeseni 4; 15-16, 1 Corinteni 12; 25-26, Efeseni 4; 25, Efeseni 5; 29-30, Coloseni 3; 15, 1 Corinteni 12; 12-31, Efeseni  4; 11-13. Toate aceste texte vorbesc fără putință de tăgadă că există o singură Biserică adevărată a lui Dumnezeu, nu mai multe, și că această Biserică este Trupul lui Hristos, Mireasa Mielului.

1 Corinteni 12; 27: 27 "Voi* sunteţi trupul lui Hristos şi fiecare, în parte, mădularele** lui."  

Romani 12; 4-5: "4 Căci, după cum* într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă,

5 tot aşa şi noi*, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora."  

Efeseni 4; 4: 4 "Este un* singur trup, un** singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde† a chemării voastre."  

Coloseni 1; 24: "24 Mă bucur acum* în suferinţele mele pentru** voi; şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte† suferinţelor lui Hristos, pentru†† trupul Lui, care este Biserica."  

Coloseni 1; 18: 18 "El* este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel Întâi Născut** dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate."  

Efeseni 1; 22-23: 22 "El I-a pus totul* sub picioare şi L-a dat căpetenie** peste toate lucrurile Bisericii,  

23 care* este trupul Lui, plinătatea** Celui ce† plineşte totul în toţi."

Toate aceste texte ne spun că există o singură Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Unică, dar mesajul lor s-a pierdut în mulțimea de doctrine și dogme creștine care produc confuzie printre credincioși și credincioase. Biserica este cu adevărat una nu mai multe chiar dacă există o multitudine de adunări creștine. Acesta este un paradox al Creștinismului care explică foarte bine relația dintre oameni și Dumnezeu. Cum se poate să existe o singură Biserică și în același timp să existe așa de multe Biserici, în multe locuri ale globului pământesc? De fapt, există mai multe feluri de Biserici și din nefericire nu se face deosebirea între ele. Biserica Unică sau Trupul lui Hristos este adevărata Biserică a lui Dumnezeu și Bisericile instituționale, adică adunările creștine locale organizate în sisteme religioase. Biserica Unică este o realitate preponderent spirituală, nu se vede, nu are conturi bancare, nu are sedii, nu are o organizare ierarhică, nu are doctrine și dogme proprii. Capul Bisericii Unice este Hristos care conduce direct pe fiecare credincios și fiecare credincioasă în parte. Bisericile locale sunt organizate în instituții bisericești, se văd, au conturi bancare, au sedii, au o organizare ierarhică și fiecare cult are doctrine și dogme proprii.  

Hristos nu are două trupuri spirituale ci doar unul singur și de aceea nu putem considera că există două Biserici ci doar una dacă ne referim la Biserică ca fiind Trupul spiritual al Lui în felul în care Biblia se referă la acest lucru. Pe de altă parte, Bisericile locale care sunt în număr foarte mare sunt adunări eterogene în care oameni de diverse niveluri spirituale se întâlnesc dar nu participă toți, în mod necesar, la constituirea Trupului unic al lui Hristos. Nu toți membrii Bisericilor locale sunt membrii ai Bisericii Unice chiar dacă au fost botezați în apă, fie când erau copii fie când erau maturi. Din acest motiv, Bisericile locale nu reprezintă în totalitatea lor Biserica Unică ci numai o parte din membrii lor sunt și membrii în această Biserică, acele persoane care sunt trecute în cartea vieții încă de la începutul lumii.

Când ne referim la o Biserică locală ca fiind Biserica lucrul acesta nu este pe deplin adevărat căci  nu vorbim de fapt de Biserica Unică a lui Dumnezeu ci doar de o mică parte din ea. De exemplu, o Biserică Ortodoxă din o anumită localitate nu este Biserica în sens generic dar nici întreaga Biserică Ortodoxă din întreaga lume nu este Biserica deoarece Biserica este compusă din toți credincioșii și toate credincioasele din întreaga lume, care sunt născute din nou și care au o relație personală cu Hristos, indiferent de cultul creștin de care aparțin sau fără să aparțină la nici o denominațiune. În consecință, folosirea noțiunii de Biserică pentru cultul Ortodox sau pentru alte culte este greșită, căci ea nu exprimă nici Biserica Unică dar nici o anumită Biserică locală, privită în mod individual, ca fiind ”ecclesia”, adică o anumită adunare a celor credincioșii și a celor credincioase într-un anumit loc. ”Ecclesia” nu poate să însemne un conglomerat de credincioși care nu sunt adunați împreună în același loc dar sunt organizați instituțional într-un cult creștin deoarece nu acesta este sensul real al termenului care inițial a fost preluat din limba greacă. Ecclesia este un cuvânt care în traducere s-a folosit pentru a desemna Biserica și nu se poate folosi pentru a identifica cultele creștine deoarece Biblia nu îl folosește în acest sens.

Dacă am lua totuși toți Creștinii din toate cultele creștine de pe pământ și i-am aduna într-un singur loc, ceea ce desigur este imposibil, tot nu ar rezulta Biserica lui Dumnezeu unică. De ce nu s-ar întâmpla acest lucru? Deoarece Biserica lui Dumnezeu, Trupul lui Hristos presupune unitate spirituală iar unui asemenea conglomerat gigantic i-ar lipsi această unitate. În același timp, pentru ca Biserica Unică să existe nu este nevoie ca toți Creștinii să fie adunați într-un singur loc sau într-o singură instituție deoarece Biserica Unică există fără nici un dubiu și este formată din toți Creștinii care sunt uniți între ei și ele printr-o foarte puternică relație spirituală.

În același timp există și texte biblice care folosesc noțiunea de Biserică în sensul adunărilor locale și de aceea vorbesc despre Biserici. Avem câteva exemple: Faptele apostolilor 15;36, Faptele apostolilor 15;41, Faptele apostolilor 16;5, Romani 16;4, Romani 16;16, 1 Corinteni 4;17, 1 Corinteni 7;17, 1 Corinteni 11;16, 1 Corinteni 14;33, 1 Corinteni 16;19, 2 Corinteni 8;1, 2 Corinteni 8;18, 2 Corinteni 11;28, Galateni 1;2, 2 Tesaloniceni 1;4, Apocalipsa 2;23.

Nu este vorba de nici o contradicție ci textele Biblice folosesc noțiunea de Biserică în două sensuri diferite. Biserica lui Dumnezeu este unică dar manifestarea ei exterioară se face prin intermediul Bisericilor locale. Biserica Unică însă nu este doar cumulul tuturor Bisericilor locale deoarece această Biserică Unică este o realitate care pe lângă aspectele exterioare vizibile are în interiorul ei relații mai puțin vizibile, interne, care o definesc. Biserica Unică este în primul rând o realitate spirituală în sensul că membrii ei sunt uniți între ei prin prezența Duhului Sfânt care locuiește în fiecare dintre membrii acesteia. Relațiile dintre membrii Bisericii Unice, care este Trupul lui Hristos, sunt relații spirituale sau duhovnicești și nu relații instituționale așa cum se întâmplă între membrii Bisericilor locale.

Relațiile spirituale generează unitate și prin aceasta duce la îndeplinirea cerințelor lui Isus (Iisus) pentru Biserică. Numai acolo unde există unitate spirituală există Biserică în sensul existenței Trupului lui Hristos în care Creștinii se completează ca și organele unui trup biologic într-o unitate și armonie perfecte. Comunitate fizică fără o comunitate spirituală reală nu înseamnă Biserică, în sensul definitoriu al acestui termen, de aceea Bisericile locale sau Bisericile instituționale și-au pierdut de mult caracterul de Biserică așa cum acesta era înțeles în N.T. În momentul de față Biserica Unică ca și realitate spirituală rămâne unită dar din punct de vedere instituțional Biserica rămâne mai dezbinată ca și oricând. Având în vedere că una dintre principalele caracteristici ale Bisericii lui Dumnezeu este unitatea, noțiunea de Biserică se aplică în adevăratul ei sens numai Bisericii Unice ca și realitate spirituală dar nu și Bisericilor instituționale care totuși folosesc această denumire cu prețul de a genera multă confuzie.

Biserica Unică și Bisericile locale nu se confundă între ele deoarece Biserica Unică este o realitate spirituală, invizibilă, din care fac parte numai acele persoane care sunt născute din nou și care se află în legătură spirituală directă cu Hristos. Din Bisericile locale fac parte sfinți și păcătoși în egală măsură deoarece adunările creștine sunt deschise pentru ambele categorii.

Cum putem să știm că din Biserica Unică fac parte numai sfinți? După felul în care Biblia vorbește despre Trupul lui Hristos. Acesta va trebui să fie fără pată. Biserica Unică este Biserica celor aleși și Bisericile locale sunt un amestec de aleși și chemați dar conform învățăturilor lui Isus (Iisus) mulți sunt cei chemați și puțini sunt cei aleși.

"25 Bărbaţilor*, iubiţi-vă nevestele cum a iubit şi Hristos Biserica şi S-a** dat pe Sine pentru ea,

 26 ca s-o sfinţească, după ce a curăţit-o prin* botezul cu apă prin Cuvânt**,

 27 ca* să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată**, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci† sfântă şi fără prihană." (Efeseni 5; 25-27)

Trupul lui Hristos nu poate fi altfel decât curat și fiecare parte a lui este condusă direct de către Capul Bisericii care este El. Biserica Unică este o realitate spirituală și de aceea nu se confundă cu nici o organizație religioasă.

Pe lângă aceste două înțelesuri ale noțiunii de Biserică, în mod fals și periculos se folosește noțiunea de Biserică și pentru o realitate care nu are nici o corespondență biblică. Este vorba despre organizațiile religioase sau cultele creștine care nu sunt nici Biserica Unică dar care nu sunt nici adunările locale privite fie individual fie generic ca totalitate a lor. Aceste Biserici instituționale folosesc noțiunea de Biserică în mod nebiblic și creează o teribilă confuzie în interiorul Creștinismului. Ele și-au creat fiecare doctrine și dogme proprii care le diferențiază unele de celelalte și care le conferă un statut propriu. Astfel de instituții bisericești sunt: Biserica Ortodoxă, Biserica Romano-catolică, Biserica Greco-catolică, Biserica Apostolică Penticostală, Biserica Baptistă, Biserica Adventistă și altele. Denumirile acestea nu se referă nici la Biserica Unică dar nici la o anumită Biserică aflată într-o anumită localitate ci la culte creștine care se deosebesc între ele prin doctrinele și dogmele lor. În acest caz noțiunea de Biserică denumește lanțuri de biserici locale organizate în sisteme religioase care au o ierarhie centrală.

Noțiunea de Biserică s-a folosit încă de la început și în mod generic, adică cu intenția de a desemna oricare adunare creștină existentă în acel moment. Nu se avea în vedere o organizație religioasă sau alta formată din mai multe adunări creștine locale ci prin Biserică se înțelegea oricare Biserică locală. La început exista o singură Biserică nu mai multe și când au început să apară un număr mai mare de adunări locale noțiunea de Biserică se folosea la plural.

Faptele apostolilor 8:3 "Saul, de partea lui, făcea prăpăd în Biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă."

Faptele apostolilor 9:31 "Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea şi Samaria, se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea."

Faptele apostolilor 12:1 "Cam pe aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască,"

Faptele apostolilor 12:5 "Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el."

Folosirea în mod generic a noțiunii de Biserică nu mai are nici un sens atunci când Bisericile instituționale se delimitează între ele și când prin Biserică nu se mai înțelege același lucru în toate cazurile. De exemplu, Biserica Ortodoxă se deosebește prin învățăturile ei de Biserica Baptistă."

Noțiunea de Biserică nu poate fi folosită în mod legitim de nici o organizație religioasă care își desfășoară activitatea pe plan național sau internațional deoarece Biblia se referă la Biserică atunci când vorbește de Trupul unic al lui Hristos sau despre adunări creștine locale. Când Biblia folosește noțiunea de Biserică în sensul de adunare creștină locală echivalează o Biserică cu orice altă Biserică.

Faptele apostolilor 13:1 "În Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul."

Faptele apostolilor 14:23 "Au rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră."

Faptele apostolilor 14:27 "După venirea lor, au adunat biserica şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei şi cum deschisese neamurilor uşa credinţei."

Faptele apostolilor 15:3 "După ce au fost petrecuţi de biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia şi Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor."

Faptele apostolilor 15:4 "Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de prezbiteri şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei."

Faptele apostolilor 15:22 "Atunci, apostolii şi prezbiterii şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba, şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi."

Faptele apostolilor 15:30 "Ei deci şi-au luat rămas-bun de la biserică şi s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate."

Faptele apostolilor 20:28 "Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său."

1 Corinteni 1:2 "către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru:"

1 Corinteni 6:1 Judecăţile în Biserica din Corint - Titlu

1 Corinteni 6:4 "Deci, când aveţi neînţelegeri pentru lucrurile vieţii acesteia, voi puneţi judecători pe aceia pe care Biserica nu-i bagă în seamă?"

1 Corinteni 10:32 "Să nu fiţi pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu."

1 Corinteni 11:22 "Ce? N-aveţi case pentru ca să mâncaţi şi să beţi acolo? Sau dispreţuiţi Biserica lui Dumnezeu şi vreţi să faceţi de ruşine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privinţa aceasta nu vă laud."

1 Corinteni 12:28 "Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică întâi apostoli; al doilea, proroci; al treilea, învăţători; apoi pe cei ce au darul minunilor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor şi vorbirii în felurite limbi."

Aceste texte se referă la Biserică ca fiind oricare din adunările creștine locale și nicidecum nu înțeleg prin Biserică niște organizații religioase aflate deasupra acestor adunări. Cu alte cuvinte, folosirea noțiunii de Biserică pentru diverse Biserici instituționale sau culte nu este justificată din punct de vedere biblic și ea creează iluzia că astfel de instituții bisericești au o legitimitate biblică. Biserică în sens biblic poate să fie denumirea fie pentru Trupul unic a lui Hristos fie pentru adunările locale individuale frecventate de credincioși dar în nici un caz această noțiune nu poate fi folosită pentru a identifica culte creștine care se deosebesc între ele prin doctrinele și dogmele lor.

Calitatea de membru într-o Biserică locală nu conferă automat și calitatea de parte în Biserica Unică deoarece cerințele între cele două realități sunt diferite și standardul spiritual este și acesta altul. Pentru a fi membrii în Biserica Unică trebuie să ne naștem din nou, nu este suficient să fim botezați în apă, fie când suntem copii, fie la maturitate.

Folosirea abuzivă a denumirii de Biserică de către cultele creștine este un lucru periculos deoarece creează impresia că există mai multe Biserici care înlocuiesc Trupul lui Hristos. Adunările creștine locale nu sunt Biserici în sensul deplin al acestui cuvânt întrucât le lipsesc, cel puțin parțial, unele trăsături specifice prin care este identificat Trupul unic al lui Hristos de exemplu relația personală dintre fiecare membru al acestor adunări și Capul Bisericii, care este Hristos. Hristos nu este Capul vreunei instituții bisericești ci El este Capul fiecărui credincios și fiecărei credincioase care este membră în Biserica Sa.

Biserica Unică nu are doctrine și dogme care să o deosebească de cultele și denominațiunile creștine, ea se bazează pe revelația personală pe care Capul Bisericii, adică Hristos, o oferă fiecărui membru al ei. Cunoașterea personală a lui Dumnezeu se bazează pe experiența fiecărei persoane cu El și pe nașterea din nou a fiecărui participant la Biserica Unică. Doctrinele și dogmele Bisericilor instituționale sunt relative deoarece pe pământ îl cunoaștem doar în parte pe Dumnezeu și fiecare membru al Bisericii Unice are dreptul să își formeze propriile convingeri în probleme spirituale.

Există deci două viziuni diferite în Biblie asupra a ceea ce este Biserica. După una dintre viziuni există o singură Biserică care este Trupul unic al lui Hristos și conform celeilalte orice adunare locală creștină este o Biserică. Care este viziunea corectă în legătură cu ceea ce înseamnă noțiunea de Biserică? Există desigur o singură Biserică care va fi salvată și din aceasta fac parte toți oamenii cu adevărat credincioși indiferent de adunarea locală de care aparțin sau chiar fără să aparțină de nici o adunare locală. Există de asemenea multe adunări creștine care sunt denumite Biserică dar din care nu toți oamenii vor fi salvați căci mulți dintre membrii lor sunt chemați dar nu sunt și aleși.

Amestecul dintre credincioșii reali și credincioșii formali reprezintă componența tuturor adunărilor creștine locale însă acest conglomerat nu reprezintă Biserica Unică care va fi salvată de Hristos. Prin urmare, din punct de vedere al mântuirii există o singură Biserică care va fi totdeauna cu Hristos dar din punct de vedere al existenței cotidiene există multe Biserici pe care eu le-am denumit Biserici instituționale deoarece ele sunt grupate în interiorul unor instituții cu caracter religios. În orice caz, denumirea de Biserică care se atribuie unor culte creștine este greșită căci ea nu reflectă nici existența Bisericii Unice dar nici totalitatea Bisericilor locale ci ea reprezintă doar sisteme religioase a căror existență nu reiese din N.T.

7379 Last modified on Friday, 12 October 2018 19:09

Smart Search

config

 Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.”

artea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.” Cartea „Biserica celor născuţi din Spirit şi Bisericile corporatiste – Creştinism spiritual şi religie instituţională.”

Read the book

GOD'S FALSE MIRROR

www.godsfalsemirror.com

 

 
  Gods false mirror